5 tips voor ouders. De psychische gezondheid van Nederlandse studenten baart zorgen, blijkt uit een grootschalig onderzoek uit 2018 o.l.v. Jolien Dopmeijer.

 

Angst en depressie bij studenten

In het artikel wat ik tegenkwam stond de conclusie van een grootschalig onderzoek. Als je dit als ouder leest dan schrik je toch. 

'Iets meer dan de helft van de studenten, die mee deden aan het onderzoek, heeft in lichte mate (39 procent) tot ernstige mate (14 procent) last van angst en depressie. “Daarmee zijn angst en depressie de belangrijkste klacht van studenten”, zegt Dopmeijer. “Denk daarbij aan algemene angstklachten als somberheid, verandering in energieniveau, eet- en slaappatroon. Dat is echt zorgelijk.” De bevindingen van Dopmeijer sluiten aan bij eerder onderzoek, waaruit bleek dat de studerenden meer gezondheidsklachten hebben dan niet-studerenden.

Alcohol

Ook drinken studenten onverantwoord veel. Meer dan 85 procent van de studenten drinkt per week meer dan vijftien glazen alcohol. “Veel studenten doen aan binge drinken: vijf, zes glazen per gelegenheid. Je hoort weleens: ‘Ach, het zijn studenten, dat hoort erbij.’ Volgens de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn deze hoeveelheden risicovol, zeker als je bedenkt dat hersenen van jongeren nog tot hun 23ste volop in ontwikkeling zijn.'

Bron: Trouw.nl Gerrit-Jan Kleinjan

 

 

5 tips voor ouders

  1. Stop met verbieden. Het blijkt dat jongeren daar niet naar luisteren of ogenschijnlijk wel, maar het toch doen.
  2. Check eens bij jezelf in hoever je de prestatiedruk bewust of onbewust opvoert. 'Het is belangrijk om een studie af te ronden, want dan heb je straks een goed baan,' of  'Je wilt toch niet als Pietje of Klaasje eindigen!' zijn uitspraken of er op lijkende die gebruikt worden maar niet het effect hebben wat je wilt.
  3. Je communicatie bepaalt mede hoe de verbinding met je kind blijft. Als je constant preekt of moppert, gaat hij of zij je meestal ontwijken. Stel je vragen waar ze over na moeten denken, ook al geven ze geen direct antwoord helpen meer om ze bewust te maken. De vraag 'Wat heb je als einddoel voor ogen?' brengt meer in beweging dan 'Op deze manier sta je straks achter de lopende band.' Open vragen dus.
  4. Durf jezelf kwetsbaar op te stellen. Verwoorden dat je jezelf zorgen maakt raakt vaak bij een kind. Gebruik het niet om te manipuleren, maar juist de reden achter je gemopper weer te geven. Zorgen maken is meestal de belangrijkst reden dat we er boven op zitten om ze aan te sturen.
  5. Geef je kind verantwoordelijkheid. Laat hem of haar zijn studiegeld zelf regelen, maar ga niet aanvullen als het voortdurend te kort is. Studenten hebben ook hun omgeving daar in tegen, omdat ze onder sociale druk vaak te ver gaan. Niet alleen in presteren, drinken maar ook in stappen en uitgeven van euro's.

 

Heb je nog vragen? Aarzel niet om te mailen naar info@triamovement.nl. We staan je graag te woord.