In India zien ze kids opvoeden zo: Behandel je kind tot 7 jaar als een koning, van 7 tot 14 als een prins en boven de 14 als een vriend. Een mooie manier om je kinderen op te voeden.

 

Koning, Prins en Vriend?

Twee keer was ik in India en hetgeen me vooral opviel, was hoe ze met hun kinderen omgingen. In ieder geval in de leeftijd van 0 tot 7 jaar. Ze werden voortdurend rondgedragen en omringt met zorg, aandacht en liefde. Pas later, weer terug in Nederland hoorde ik dat er in India een visie is op opvoeden. Het is me overigens niet duidelijk of dit voor de gehele bevolking zo is of voor bepaalde stromingen. De visie van 'koning, prins en vriend' sprak me wel aan. Volgend mij kunnen we hier in het Westen daar nog wat van leren.

Koning

Van 0 tot 6 jaar als koning behandelen houd in, dat alles wat het kind wenst aangedragen wordt, zoals een 'koning' dat gewend is. Dat wil niet zeggen dat ze alles door de kamer kunnen smijten of in de winkel alles wat ze wensen in de boodschappenkar kunnen mikken. Zij zeggen breng je kind niet in de verleiding. Neem ze dus niet mee naar de winkel als dat lastig voor ze is. En zet zaken op zij die echt kwetsbaar zijn en waarvan je liever hebt dat ze niet kapot gaan. De boodschap hierin is dat je geen 'nee' hoeft te zeggen en van alles moet verbieden. Je stimuleert echter wel het nemen van ruimte op hun eigen tijd en tempo. Ze worden niet beknot in hun creativiteit, ondernemendheid en eigenheid. Hierdoor kunnen ze beter gaan vertrouwen op hun eigen manier van leven en daar uiting aan geven. 

 

 

 

Prins

Vanf het 6e levensjaar tot aan het 12e worden er meer regels opgesteld om zich voor te bereiden op het latere leven. Nog steeds heeft het kind dan veel aandacht en ruimte nodig maar met respect en liefde worden bepaalde zaken uitgelegd en het nemen van verantwoordelijkheid gestimuleerd. Bijvoorbeeld je kind gaat alleen naar school fietsen, dan weet hij waar hij op dient te letten en wat de gevolgen zijn van een bepaald gedrag in het verkeer. Grenzen zijn in deze fase heel belangrijk, maar wel ook steeds adviserend en met respect. Voor ouders betekent dit de hoofd en hart balans goed te hebben. Je hebt je hoofd nodig, maar tegelijkertijd laat je je hart spreken.

 

Vriend

Vanaf z'n 14e wordt het kind als een vriend behandeld. Het wordt een samenspraak tussen jou en je kind met vooral het 'luisterend oor' als belangrijkste eigenschap. Dit houdt in dat je hem niet inpregneert met jouw ideeën over werk, carriëre en leven. En alles wat hij niet of wel zou moeten doen. Luister, luister, luister en vraag hem naar de motivatie achter zijn redenen. Hij wil gehoord en gesteund worden. Natuurlijk kan een advies helpend zijn, maar geef vooral de ruimte om zijn eigen advies te onwikkelen en uit te voeren.

 

Andere manier van opvoeden 

Bovenstaande is een aanpak vanuit een andere cultuur en het lijkt misschien vreemd omdat hier toe te passen. Toch zijn deze principes naar mijn mening wel logisch. Als kind wordt je al van jongsaf aan gestuurd door allerlei zaken van buitenaf. In de thuissituatie door de opvoeding, op school door welke aanpak dan ook en dan nog alles wat ze al jong mee krijgen via de buitenwerel. Zeker in deze digitale tijd. Het gevormde innerlijke stuk wat juist op latere leeftijd er voor zorgt dat je als mens stevig en liefdevol in het leven kan staan, krijgt daardoor veel te weinig ruimte.

Zijn je kinderen al ouder en zou je graag dingen anders gedaan hebben en wellicht wel op bovenstaande manier? Je kunt altijd nog zaken veranderen al is het maar in jezelf een andere, positievere kijk op je kind realiseren.