Mijn man...mijn vrouw, als dit zo uit gesproken wordt zou je haast denken dat hij of zij het bezit van de ander is. Jacqueline stoeide ook met dat gevoel. Ze kon haar eigen ruimte niet nemen en voelde zich beklemd. Lees hier hoe zij dit oploste.....

Mijn man!? Mijn vrouw!?

'Mijn man'...'mijn vrouw', als dit zo uit gesproken wordt zou je haast denken dat hij of zij een bezit is. In veel relaties wordt dit misschien ook wel echt zo ervaren. De positieve kant is dat het een mate van veiligheid verschaft. Een minder prettige manier kan zijn wanneer er bijvoorbeeld jaloersheid of echte bezitterigheid aan te pas komt. Of wanneer er een claimgedrag ontstaat als men alleen niet goed weet het leven zelf leuk te maken. Prima als beide partijen hier (stilzwijgend) mee in stemmen. Toch blijkt dat er ook genoeg mensen zijn die het eigenlijk anders willen. Niet dat ze afscheid willen nemen van de partner, maar wel meer eigen ruimte willen creeëren. Zich minder gevangen voelen zitten in de onzichtbare ketenen van de huwelijkse staat of welke andere (on)geschreven overeenkomst dan ook. 

TriA Movement

 

Jacqueline en Joris

Jacqueline had 4 jaar een relatie met Joris en bemerkte letterlijk de 'ketenen' van deze relatie. Ze hield van hem dat stond buiten kijf, maar op 1 of andere manier zat de boel op slot. In ieder geval voor Jacqueline. Ze merkte het bijvoorbeeld aan hoe ze zich gedroeg wanneer ze op een feestje of bij familie en vrienden waren. De gesprekken gingen dan met regelmaat over hen samen, terwijl Jacqueline ook over haar werk en leven wilde vertellen. Wanneer zij daar over begon, nam haar partner het gesprek over en vertelde of waar hij haar zo goed in vond of begon weer of hun gezamenlijke gebeurtenissen. Telkens de bevestigende vraag er tussen door: 'Dat is toch, hé Jacqueline?'. De woorden 'mijn vrouw' kon ze inmiddels niet meer horen en ze raakte geirriteerd. En ze kroop steeds meer in haar schulp op dit soort gelegenheden, omdat ze de ruimte niet kon pakken.

Meer vrijheid voor Jacqueline

Stap 1

Ze besluit om hier verandering in te brengen en de strak zittende banden van hun relatie wat op te rekken. Allereerst bepaalt ze wat ze graag wil. Op basis van gelijkwaardigheid leven. Ieder apart als individu er staan met alles wat voor een ieder van belang is. Verbonden in liefde maar los van elkaar in 'de uitvoering'. Wel samen activiteiten ondernemen, maar daarin het 'wij' principe ombuigen naar Joris en Jacqueline. 

Stap 2

Ze onderzoekt nog eens goed hoe het nu voor haar is met behulp van de stappen van de TriA© methode. Ze houd heel veel van Joris maar voelt zich beklemd en beknot in verschillende situaties in het dagelijkse leven, onder andere in de omgang met familie en vrienden. De vrijheid om helemaal zichzelf te zijn en zich daarin te kunnen uiten lukt haar niet. De conclusie die ze ook trekt, en wat ze niet zo fijn vind, is dat ze zelf iets zal moeten veranderen. Joris is van huis uit gewend, dat de vrouw onder geschikt is aan de man. Jacqueline daarentegen was vanuit haar jeugd gewend dat de vrouw niets in te brengen had. Voor haar de uitdaging om hier een patroon in te doorbreken.

Stap 3

Het contrast tussen het ideale plaatje en de huidige situatie duidelijk ervaren, maakt dat ze een aantal stappen bepaalt. Allereerst gaat ze in gesprek met Joris over de communicatie die hij voert wanneer ze er bij is en wat dat met haar doet. Als tweede zoekt ze een coach om te leren hoe zij meer ruimte in kan nemen. En vooral wat dat voor gedrag en communicatie daarbij hoort.

Resultaat 

Na het gesprek met Joris ontstaat er al verandering. Joris is bewust van zijn communicatie en betrekt Jacqueline er meer bij. Jacqueline begint zich meer te uiten en kan zelfs Joris met een 'knipoog' bewust maken van zijn 'bezitterige' gedrag. 

Het allerbelangrijkste van deze aanpak is, dat het met respect voor elkaar en elkaar de ruimte biedend, langzaamaan een verandering tot stand komt. Er zijn geen grote stappen voor nodig. Iets wat al lang in het systeem zit, mag even de tijd krijgen om om te draaien. Merken dat er al iets anders aan het ontstaan is geeft een positief gevoel en dat maakt dat de band versterkt wordt en er nog veel meer veranderingen mogelijk zijn.