Zit je midden in een scheiding en zie je door de bomen het bos niet meer? Hoe pijnlijk een scheiding ook is, vechten is niet de oplossing.

Scheiden, doet lijden.

Als een scheiding niet goed verloopt, kan de strijd tussen scheidende ouders dusdanig verharden dat er uiteindelijk alleen nog maar verliezers zijn: de kinderen, de ouders, en hun mogelijke nieuwe partners. In de 17 jaar dat ik als gezinsvoogd werkte heb ik veel complexe echtscheidingen meegemaakt die over de hoofden van de kinderen werden uitgevochten.  Het percentage complexe echtscheidingen is deafgelopen jaren explosief gegroeid. Als partners besluiten uit elkaar te gaan, ontbreekt het vaak aan goede begeleiding van een professional. Een advocaat richt zich alleen op het juridische proces en dat leidt meestal niet tot betere communicatie. Voor alle emoties die loskomen bij een scheiding is geen ruimte bij een advocaat.

Pijnlijk

Of je nu diegene bent die de echtscheiding in gang hebt gezet of je bent diegene die het nieuws heeft ontvangen: een scheiding ontwricht je leven op dat moment. Als een van beide partners de scheiding niet wil of niet heeft zien aankomen, kunnen de pijn, de onzekerheid, de zorgen en de angsten leiden tot een soort van tijdelijke verstandsverbijstering. De pijn is onbeschrijfelijk. Als je heel wat jaren samen hebt geïnvesteerd in je relatie, als je samen je kinderen hebt grootgebracht, als je onvoorwaardelijk in iemand hebt gelooft en van iemand hebt gehouden dan is de beslissing om te gaan scheiden zwaar. Het komt nog wel eens voor dat de omgeving denkt dat degene die de beslissing neemt om te scheiden, regelrecht het grote geluk in loopt. Niets is minder waar. Het is niet voor de één meer of minder pijnlijk dan voor de ander. Hooguit anders.

80% verloopt goed

De meeste scheidingen (80% van alle scheidingen), hoe emotioneel ook, verlopen gelukkig redelijk goed. De meeste mensen komen tot goede afspraken over het ontvinden van de relatie en de zorg voor de kinderen.

In een aantal gevallen (20%) wint de emotie het van de redelijkheid. Standpunten verharden, empathie en begrip is ver te zoeken. Beide partners denken alleen nog maar in hun eigen belang en willen geen rekening meer houden met het belang van de ander en zelfs niet meer met het belang van de kinderen. Helaas neemt dit soort gevallen toe. Goede begeleiding kan veel leed wegnemen en zelfs voorkomen, maar kennelijk groeit de hulpverlening niet mee met het groeiend aantal scheidingen.

Hoe pijnlijk een scheiding ook is, vechten is niet de oplossing, nooit. Ook niet als je je verraden en in de steek gelaten voelt. Je zou de ander willen laten voelen wat jij voelt en willen overtuigen van zijn/haar ongelijk. Je wilt alles doen om gezien te worden door de ander, je weet van gekkigheid niet meer wat je moet doen om door te dringen tot de ander. Je herkent de ander niet meer terug en zint misschien wel op wraak. Maar is dat zinvol? Vechten houdt de pijn en het verlies in stand en diep van binnen weet je ook wel dat je iemand niet kunt dwingen bij je te blijven als diegene niet meer bij je wil zijn.

Het is altijd goed professionele hulp te zoeken als je in een scheiding ligt. Dit kan een mediator zijn, een kinderbehartiger, een coach, psycholoog of therapeut. Er is ook een aantal dingen dat je zelf kunt doen om weer wat houvast te krijgen. 

6 Tips

  1.  Blijf bij jouw eigen gevoel en wat jij kunt doen. Focus je niet op de ander en wat hij/zij allemaal verkeerd doet.
  2.  Bekijk en onderzoek hoe jij anders met de situatie kunt omgaan zodat jouw leven weer jouw leven wordt.
  3.  Houd het contact met je ex-partner beperkt en communiceer alleen over de dingen die echt noodzakelijk zijn.
  4.  Kies een kleine groep mensen die dicht bij je staat en die je echt vertrouwt en deel je emoties met hen. Maak deze groep niet te groot. Als je je hart uitstort bij te veel mensen loop je het risico dat jouw verhaal ook weer bij je partner terecht komt, en dan meestal in onzuivere vorm. Dit doet het proces geen goed.  
  5. Bekijk welk aandeel jij hebt gehad in de scheiding en neem je verantwoordelijkheid daarvoor. Dit is heel moeilijk, zeker als je de scheiding niet hebt gewild. Het is het makkelijkst om naar de ander te wijzen en te benoemen wat hij/zij fout heeft gedaan. Hoe pijnlijk ook, het nemen van je verantwoordelijkheid is een belangrijke stap in het scheidingsproces en zal het verloop positief beinvloeden.
  6. Richt je op jezelf en het vormgeven van jouw leven. Wat vind jij belangrijk? Waar word je gelukkig van? Wat zijn jouw dromen?

Met TriA© wandelcoaching kun je in relatief korte tijd de dingen weer op een rijtje krijgen. Begeleiding in de natuur brengt zoveel meer. Je bent snel ontspannen, de beelden veranderen voortdurend, waardoor je niet vast kunt blijven zitten in oude gedachten en patronen. Door het in beweging zijn kom je meer in je lichaam en daardoor voel je beter wat er speelt en er wel of niet klopt voor jou. De inzet van de natuurlijk metaforen, symbolen en voorwerpen geeft gemakkelijk inzicht in jezelf. Zeker wanneer het lastig is om bepaalde zaken onder ogen te zien. De TriA© methode is een effectieve aanpak bij allerlei soorten problemen en levensfasen, en zeker ook als je midden in een scheiding zit of er net uitkomt. Of als je met de volgende stap bezig wilt zijn zoals punt 6 van bovenstaand lijstje, kan een stukje begeleiding het gemakkelijker voor je maken.

Saskia deed dit, toen ze besloot om verder te gaan met haar leven en de scheiding met alle gevolgen achter zich te laten. Haar gewenste situatie was, met meer rust om kunnen gaan met haar ex in verband met de omgangsregeling met de kinderen. Tijdens de wandeling onderzocht ze samen met haar TriA© coach wat er voor nodig was om goed in haar vel te zitten en met meer rust de wekelijkse ontmoeting met haar ex tegemoet te treden. Tevens kwam de vraag aan bod 'wat wil jij voor jezelf realiseren? Waar word jij gelukkig van en wat zijn jouw dromen?'

Tijdens deze sessies in de natuur werd ze bewust van haar verlangens en wensen en ging ze stap voor stap op weg in de voor haar goede richting. 'Ik hoef het niet meer alleen te doen', was haar conclusie en 'ik mag hulp aannemen'. Iets wat ze in haar beleving van haar partner nooit had gekregen. 

Stap voor stap begon ze met meer zelfvertrouwen letterlijk haar eigen pad te lopen.

www.defriesewandelcoach.nl

jolanda@defriesewandelcoach.nl