Duurzame inzetbaarheid en de TriA© methode

forward

Duurzame inzetbaarheid! Een strijd of een simpel beleid?

Is jouw organisatie ook op weg naar  'duurzame inzetbaarheid'? 
Wat doe jij of kun je doen als (HR)manager of leidinggevende om de medewerkers in dit proces te begeleiden en het tot een succes te maken?

Definitie duurzame inzetbaarheid (vrij vertaald): 

Er bestaan veel verschillende definities voor duurzame inzetbaarheid. Een veelgebruikte definitie is die van het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN):

‘Duurzame inzetbaarheid is het vermogen van de medewerker om nu en in de toekomst toegevoegde waarde te leveren voor een organisatie en daarbij zelf ook meerwaarde te ervaren.’

Duurzame inzetbaarheid betekent dat medewerkers in hun totale arbeidsleven over de mogelijkheden beschikken om in hun huidige en toekomstige werk met behoud van gezondheid en welzijn te kunnen (blijven) functioneren.
Door de stijgende AOW-leeftijd is het noodzakelijk dat Nederlanders steeds langer doorwerken. Om dit mogelijk te maken, moeten zij langer inzetbaar zijn én blijven voor (verschillende) werkgevers. Daarbij ligt de aandacht op goed, gemotiveerd en gezond werken.

Hoewel een werknemer voor een belangrijk deel zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen inzetbaarheid, ligt het voor de hand dat je hier als werkgever aan bijdraagt. Duurzaam werken kan je bedrijf namelijk nog succesvoller maken.

Om jouw bedrijf succes vol te laten zijn én blijven is het noodzakelijk dat medewerkers, leidinggevenden en management een andere werkklimaat organiseren. Zelfvertrouwen, eigen initiatief, verantwoordelijkheid en plezier in het werk zijn de speerpunten waar jouw bedrijf op stuurt.
In de praktijk komt het erop neer dat de medewerker weet wat hij wil, wat er van hem verwacht wordt en wat goed voor hem en het bedrijf is.
De drijfveren en kwaliteiten zijn helder. Hij communiceert open over de gang van zaken en zorgt ervoor dat hij zich blijft ontwikkelen. Natuurlijk zal hij gefaciliteerd en begeleid moeten worden wanneer dit tot nu toe niet de manier van werken was.

Flexibiliteit

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging en vraagt om aanpassingsvermogen van werkgevers, leidinggevenden en werknemers. Een beleid afgestemd op het stimuleren van gezondheid, scholing en betrokkenheid maakt dat je samen op weg bent naar duurzame inzetbaarheid. De vlotlopende continuïteit en groei van bedrijven en organisaties wordt hiermee gewaarborgd. En dat niet alleen want stel je eens voor wat dit doet met je percentage ziekteverzuim en de arbeidsproductiviteit? 

Duurzame inzetbaarheid bevorderen doe je door aandacht te geven aan deze verschillende aspecten. Hiermee kun je vandaag al beginnen, zelfs al is het beleid nog niet helemaal helder of zelfs van hogerhand nog niet eens gemaakt. Wanneer jij het belangrijk en fijn vindt om een goedlopend en gezond team te begeleiden en medewerkers duurzaam te kunnen inzetten, zet dan vandaag de eerste stap.

Om de duurzame inzetbaarheid binnen de organisatie te vergroten heb je aandacht voor de volgende gebieden:

Fysieke en psychische gezondheid

 • Gezond eten kan gestimuleerd worden in de bedrijfskantine. Beweging is ook een belangrijk aspect. Vooral bij lang zitten en fysieke overbelasting wat voor veel werkuitval kan zorgen is een afwisseling met 'gezonde beweging' een must.
 • Oprechte aandacht, een fysiek en mentaal veilige omgeving en eerlijke en open communicatie voorkomt roddelcultuur en een negatieve werksfeer. Dit draagt ook weer bij aan de psychische gezondheid.
 • De benodigde veiligheidsvoorschriften, goed zittende werkkleding en de juiste vaardigheden en materialen voor het het uitvoeren van de functie zijn belangrijke vereisten om de fysieke gezondheid te garanderen.

TriA© teamtips 'Fysieke en psychische gezondheid':

 1. Creëer in de dagelijkse activiteiten momenten waarin jij eventueel samen met je medewerkers fysiek in beweging komt. Wandelend vergaderen, buiten een functioneringsgesprek houden, lunchwandelen en staande overlegmomenten inzetten zijn werkzaamheden die heel gemakkelijk te realiseren en te combineren zijn. 
 2. Vraag elke dag aan één medewerker hoe het met hem of haar of het werk gaat. Vijf minuten oprechte aandacht zijn heel waardevol en geven voor beide partijen een goed gevoel.
 3. Attendeer structureel medewerkers op hun werkhouding. Een handige prikkel om een ingesleten gewoonte te doorbreken en aan te passen naar een meer gezonde houding.

Werkplezier

 • Mensen hebben behoefte aan zinvolle tijdsbesteding in hun leven. Het gevoel hebben dat hun werk zinvol is geeft veel werkplezier. Werkzaamheden verrichten die een bijdrage leveren aan een groter geheel en waarin je je gewaardeerd voelt geven een goed gevoel.
 • Betrokkenheid vanuit de organisatie stimuleert de betrokkenheid bij elkaar en in het werk dat verricht wordt. Wanneer medewerkers uitgenodigd worden tot nemen van eigen verantwoordelijkheid, het uitoefenen van vakmanschap en het aandragen van ideeën leveren ze betere prestaties en zijn ze minder vaak ziek. 
 • Met elkaar trots zijn op het werk en de bedrijfscultuur en dit ook communiceren naar elkaar en de buitenwereld geeft een krachtige impuls.

TriA© teamtips 'Werkplezier':

 1. Waardering in de vorm van een oprecht compliment, een kaartje met de verjaardag of een onverwachte verrassing voor een behaald succes doet wonderen. Het hoeft niet groot of duur te zijn, maar juist het gevoel van erbij horen, gezien en gehoord worden levert veel werkplezier en een gevoel van betrokkenheid voor medewerkers.
 2. Schone en lege bureau's, lekkere koffie/thee, frisse lucht en aangename klimaatbeheersing zijn ook een positieve bijdrage.
 3. Een kort overleg moment aan het begin of het eind van de week om iets positiefs te bespreken met elkaar is een positieve stimulans en bevordert het werkplezier op een eenvoudige manier.

(Persoonlijke en professionle) ontwikkeling

 • Ontwikkelen om de veranderingen in het vak bij te houden en zo inzetbaar te blijven voor een langere termijn is van groot belang. Ruimte voor het opdoen van nieuwe kennis en het volgen van een training of opleiding zorgen voor betrokkenheid van het vak en het vergroten van vakmanschap.
 • Persoonlijk ontwikkelen bijvoorbeeld op gebied van het nemen van eigen verantwoordelijkheid, effectieve communicatie, grenzen aangeven laat medewerkers groeien in motivatie en daadkracht. 
 • Continue zelfreflectie en zelfinzicht stimuleren, zorgt voor zelfstandige en zelfsturende medewerkers. Een van de belangrijke gevolgen hiervan is dat men een gezonder evenwicht tussen prive en werk realiseert.

TriA© teamtips 'Persoonlijke en professionele ontwikkeling':

 1. Vraag in een functioneringsgesprek of in de wandelgangen wat de medewerker nog heel graag wil leren. Verbind medewerkers met , ga netwerken waar nodig en mogelijk. Soms is er al een expert in huis die dit gemakkelijk kan en hem een stukje op weg kan helpen.
 2. Geef je medewerker verantwoordelijkheid voor een taak of opdracht. Een vraag die helpt om jezelf en de ander te stimuleren de eigen verantwoordelijkheid te pakken: 'Wat kun jij doen om dit probleem op te lossen?'

 

Praktijkvoorbeeld: Invoering duurzame inzetbaarheid:

Drie teams binnen een zorginstelling die voor dezelfde doelgroep werkten, volgden een teamsessie in de natuur. Het thema was efficiënter samenwerken.
Tijdens de wandel sessie werkten ze in tweetallen en in groepjes en er werd regelmatig gewisseld, zodat de medewerkers elkaar beter leerden kennen en de teams goed met elkaar verbonden werden.

Drie onderwerpen werden onder de loep genomen en de relevante informatie hierover werd uitgewisseld. Wat hield efficiënt samenwerken in en wat betekende dat voor een ieder op de werkvloer? Daarna deelden ze wat ze lastig vonden in dat samenwerken. Ze benoemden ook waar zij eventueel de ander mee konden helpen of wat een mogelijke bijdrage was voor een positiever effect. Dit werd omgezet naar een persoonlijke actie voor de dagelijkse praktijk en gedeeld met een collega van het eigen team. Dit buddy effect zorgde ervoor dat er ook daadwerkelijk door iedereen een actie uitgevoerd werd en hij/zij hier op bevraagd kon worden.

Resultaat van deze sessie van slechts 2 uur was:

 • medewerkers uit de verschillende teams zochten elkaar vaker op om uit te wisselen en informatie te verzamelen (betrokkenheid)
 • de sfeer werd opener, omdat de acties en de resultaten daarvan zichtbaar werden (plezierige werksfeer)
 • er werd meer gekeken naar de gewenste uitkomst 'efficiënter samenwerken' in plaats van wat er niet goed ging (positievere werkhouding)

Duurzame inzetbaarheid en de TriA© methode:

De TriA© methode bevordert met zijn praktische aanpak op een laagdrempelige manier duurzame inzetbaarheid van medewerkers. 

Medewerkers:

 • gaan duidelijker zien wat hun kwaliteiten en valkuilen zijn en hoe dat zich vertaald naar de praktijk, waardoor ze gemakkelijker aan gestuurd kunnen worden
 • nemen meer de regie over hun functie waardoor ze (pro)actiever en efficiënter zijn
 • gaan zich anders uiten en positiever communiceren
 • zijn gemotiveerder doordat ze zien wat het hun persoonlijk oplevert wanneer ze meegaan in nieuwe ontwikkelingen
 • worden creatiever, flexibeler en vitaler
 • zijn zich meer bewust van hun wensen en prioriteiten in het leven, waardoor ze een betere balans tussen werk en privé kunnen bewaken en fysiek en mentaal gezonder blijven
 • gevarieerde tools, begeleiding en gesprekken om hen hierbij te helpen

Wil je meer lezen over de TriA© methode, lees dan hier meer!

Wil je ook meer op gebied van duurzame inzetbaarheid gaan doen? Neem dan contact op met Corrie Reijngoud op 0031-6-53584704.

Meer inspiratie

E-boek

Wanneer je als leidinggevende steeds een strijd voert met 1 of meerdere collega's dan kan dit het implementeren van een nieuw plan sterk belemmeren. Het bevorderen van een soepelverlopend invoeringsproces doe je door alle medewerkers dezelfde richting op te laten gaan. Op hun persoonlijke manier en tempo natuurlijk, maar wel de goed kant op. Op zo'n moment is het niet handig om 'lastige collega's' mee te moeten krijgen. In het Eboek 'Lastige collega's bestaan niet!' vind je een aantal tips die op een eenvoudige manier jouw helpen de relatie met collega's te verbeteren. En zeker niet alleen met het 'lastige' soort.