Na een periode van meer dan 40 jaar gewerkt te hebben in diverse takken van het bedrijfsleven, veelal op managementposities, ligt mijn focus nu op het samenbrengen van mijn ervaring, mijn talenten, natuur en zingeving.
Deze combinatie zet ik in bij wandelcoaching. Primaire doelgroep daarbij zijn mensen die in hun werk dreigen of reeds zijn vastgelopen en op zoek zijn naar richting voor zichzelf. Duurzame inzetbaarheid is een actueel onderwerp voor de oudere werknemers. Roept veel vragen op en mensen weten veelal niet hoe zij hierin moeten acteren.
Als begeleider en inspirator ben ik een belangrijke katalysator in het proces waarin deze mensen zaken weer helder krijgen en keuzes kunnen maken voor de toekomst. Zij kunnen dan weer verder op hun pad met een duidelijke richting en bewuste keuzes.

Meer informatie? Mail naar info@triamovement.nl